Kwalifikacje i umiejętności w energooszczędnym budownictwie w Polsce w latach 2013-2022 (badanie)

aktualności - ankieta

Partnerzy biorący udział w projekcie „BUILD UP Skills II Poland” zapraszają do udziału w badaniu, którego celem jest poznanie opinii o stanie kwalifikacji i umiejętności wymaganych w obszarach energooszczędnego budownictwa, renowacji budynków, odnawialnych źródeł energii (OZE). Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania strategii (tzw. mapy drogowej) podnoszenia kwalifikacji instalatorów i pracowników budowlanych w Polsce.

Ankieta zawiera pytania skierowane do pięciu grup respondentów będących przedstawicielami:

  1. Pracodawców branży budowlanej;
  2. Pracowników branży budowlanej;
  3. Jednostek edukacyjnych (wszystkie poziomy) wspierających kształcenie i szkolenie kadr dla budownictwa (system szkolny i pozaszkolny);
  4. Stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych wspierające rozwój budownictwa;
  5. Władz centralnych, samorządowych, organów regulacyjnych i decyzyjnych w sektorze edukacji, pracy lub budownictwa.

Badanie ma charakter anonimowy. Wyniki nie zawierają informacji pozwalających zidentyfikować respondenta.
Orientacyjny czas wypełnienia kwestionariusza wynosi 15 minut.

Badanie prowadzi Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji.

W sprawie pytań prosimy o kontakt bezpośredni do dr Ireneusza Woźniaka ireneusz.wozniak@itee.lukasiewicz.gov.pl

AKTUALIZACJA (30.05.) – badanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i przesłane odpowiedzi.

Scroll to Top