II spotkanie projektowe – Build Up Skills II Poland

aktualności II spotkanie

30 stycznia 2022r. odbyło się drugie spotkanie projektowe. Podczas spotkania były omawiane postępy w projekcie oraz zagrożenia, które mogą napotkać realizatorzy projektu. Poruszone zostały także plany realizacji przyszłych zadań i spotkań.

Scroll to Top