Krajowe warsztaty partycypacyjne

Zapraszamy na krajowe warsztaty partycypacyjne w projekcie Build Up Skills. Wydarzenia te poświęcone są realizacji kolejnych etapów projektu, informowaniu interesariuszy o celach i planowanych rezultatach projektu oraz upowszechnianiu wyników projektu.

Seminaria te są skierowane do interesariuszy na poziomie krajowym: organów administracyjnych, właściwych instytucji publicznych, partnerów społecznych (pracodawców i związków zawodowych), organizacji samorządu budowlanego, izb budowlanych, stowarzyszeń branżowych, środowisk naukowych, podmiotów kształcenia i szkolenia zawodowego jak również przedstawicieli firm budowlanych oraz podmiotów reprezentujących sektory pokrewne (głównie branżę wyrobów i materiałów budowlanych).

Pierwsze spotkanie odbędzie się już 19 maja 2023.

W sumie w projekcie planowane są 3 seminaria:

  1. Seminarium Pierwsze: Prezentacja celów projektu, wyników analizy dotyczącej wdrażania Mapy Drogowej przygotowanej w ramach proejktu BUPS I oraz Platformy BUPS
  2. Seminarium Drugie: Przedstawienie i weryfikacja Analizy Status Quo
  3. Seminarium Trzecie: Prezentacja wyników projektu w tym aktualizacji Mapy Drogowej

Partnerów projektu zapraszamy do uczestnictwa.

Scroll to Top