Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu od ponad trzydziestu lat specjalizuje się w kreowaniu innowacyjności w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska, a także opracowywaniu modelowych rozwiązań dotyczących programów ustawicznego kształcenia i doskonalenia kadr dla innowacyjnej gospodarki oraz transferu zaawansowanych technologii do zastosowań przemysłowych, które to zagadnienia stanowią podstawę strategii rozwoju Unii Europejskiej, w tym również Polski, zapisanej w dokumencie programowym „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Ukierunkowanie na priorytetową w Europie i w kraju problematykę badawczą umożliwiło podejmowanie i rozwiązywanie w Instytucie zagadnień poznawczych i aplikacyjnych nowatorskich naukowo oraz wyjątkowo efektywnych ekonomicznie i społecznie. W realizacji projektu BUILD UP Skills II Polanduczestniczy bezpośrednio funkcjonujący w strukturze Łukasiewicz – ITEE Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami, które  jest wyspecjalizowaną i unikatową w wymiarze krajowym i międzynarodowym jednostką organizacyjną w obszarze rozwoju systemów, modeli i narzędzi wspomagających integrację edukacji zawodowej formalnej, pozaformalnej z gospodarką i rynkiem pracy oraz systemów wsparcia komercjalizacji innowacyjnych technologii jak również upowszechnia i transferu wiedzy.

Kontakt:

Strona www:

https://www.itee.lukasiewicz.gov.pl/

Scroll to Top