Mapa drogowa projektu BUPS

Projekt Build Up Skills II (2022-2024) – raporty


  • D4.2. – Wyniki badania delfickiego potrzeb edukacyjnych i kwalifikacyjnych sektora budowlanego w obszarze renowacji i energooszczędności – POBIERZ
  • D4.3. – Wytyczne dotyczące aktualizacji Krajowej Mapy Drogowej w oparciu o wyniki badań status quo i perspektywicznych – POBIERZ
  • D4.4. – Wyniki analizy krajowego status quo potrzeb edukacyjnych i kwalifikacyjnych sektora budowlanego w obszarze renowacji i energooszczędności – POBIERZ
  • Strategia zaspokojenia zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników energooszczędnego budownictwa w perspektywie 2030 roku – POBIERZ
mapa

Projekt Build Up Skills I (2011-2013) – raporty


  1. Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia efektywności energetycznej i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii – POBIERZ
  2. Strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie technologii OZE i działań zwiększających efektywność energetyczną budynków – POBIERZ
  3. Strategy for qualification improvement for employees of the construction sector in the area of RES technologies and increasing the energy efficiency of buildings – DOWNLOAD
Scroll to Top