Mapa drogowa projektu BUPS

aktualności - ankieta

Badanie – „Kwalifikacje i umiejętności w energooszczędnym budownictwie w Polsce w latach 2013-2022”


Badanie dotyczy poznania opinii o stanie kwalifikacji i umiejętności wymaganych w obszarach energooszczędnego budownictwa, renowacji budynków, odnawialnych źródeł energii (OZE).

Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania strategii (tzw. mapy drogowej) podnoszenia kwalifikacji instalatorów i pracowników budowlanych w Polsce.

AKTUALIZACJA (30.05.) – badanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i przesłane odpowiedzi.

mapa

Projekt Build Up Skills I – raporty


  1. Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia efektywności energetycznej i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii – POBIERZ
  2. Strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie technologii OZE i działań zwiększających efektywność energetyczną budynków – POBIERZ
  3. Strategy for qualification improvement for employees of the construction sector in the area of RES technologies and increasing the energy efficiency of buildings – DOWNLOAD
Scroll to Top