Materiały i raporty z projektu

Logotypy projektu

logo BUPS

Ulotka

Ulotka o projekcie – POBIERZ

Deklaracja współpracy

Deklaracja współpracy – POBIERZ

Prezentacje z seminarium, 19 maja 2023r.

 • Karolina Loth Babut_KAPE_Założenia BUPS II – dlaczego to robimy – POBIERZ
 • Arkadiusz Węglarz_KAPE_Analiza porównawcza BUPS I i BUPS II – POBIERZ
 • Andrzej Rajkiewicz_SAPE_Platforma współpracy BUPS II – POBIERZ
 • Ireneusz Woźniak_Ł-ITEE_Rezultaty ankiety i badań oraz założenia do analizy status quo – POBIERZ

Prezentacje z seminarium, 17 listopada 2023r.​

 • Wyniki analizy krajowego status quo – POBIERZ
 • Draft Krajowej Mapy Drogowej – POBIERZ
 • Seminaria regionalne projektu – POBIERZ
 • Koncepcja działania w projekcie BUPS II – POBIERZ

Prezentacje z seminarium, 15 marca 2024r.

 • Cele projektu BUPS II i dotychczasowe rezultaty – POBIERZ
 • Rozwój umiejętności pracowników budownictwa w zakresie OZE i EE Rezultaty projektu Construction Blueprint – POBIERZ
 • Seminaria regionalne projektu – omówienie rezultatów drugiej edycji seminariów – POBIERZ
 • Mapa drogowa odzwierciedlająca nowe potrzeby kwalifikacyjne i realia krajowego sektora budowlanego do 2030r. Omówienie projektu po konsultacjach – POBIERZ

Prezentacje z konferencji, 23 kwietnia 2024r.

 • Kapitał ludzki w sektorze budowlanym w kontekście polityki unijnej – POBIERZ
 • Projekt BUILD UP SKILLS II POLAND – założenia, działania, wyniki – POBIERZ
 • Wyniki analizy krajowego status quo potrzeb edukacyjnych i kwalifikacyjnych sektora budowlanego w obszarze renowacji i energooszczędności – POBIERZ
 • Platforma BUPS Poland – cel, uczestnicy, działania, przyszłość – POBIERZ
 • Krajowa Mapa drogowa odzwierciedlająca nowe potrzeby i realia sektora budowlanego w Polsce do 2030 r. – najważniejsze wnioski i rekomendacje – POBIERZ

Policy Briefs

 • 1st Policy Brief – Aktualne Dokumenty Strategiczne dotyczące Efektywności Energetycznej w Budownictwie w Polsce i Unii Europejskiej POBIERZ
 • 2nd Policy Brief – Zwiększenie Udziału Kobiet w Zawodach Budowlanych POBIERZ
 • 3rd Policy Brief – Przekwalifikowanie pracowników zatrudnionych w sektorze paliw kopalnych POBIERZ
 • 4th Policy Brief – Potrzeby kształcenia nowych pracowników budowlanych w perspektywie 2030 roku POBIERZ
 • 5th Policy Brief – Zwiększenie udziału osób z niepełnosprawności i 50+ w sektorze budowlanym POBIERZ
 • 6th Policy Brief – Prefabrykacja jako sposób na ograniczenie deficytu kadr dla renowacji budynków w Polsce POBIERZ
 • 7th Policy Brief – Kluczowe dane dotyczące sektora budowlanego i energetycznego POBIERZ
 • 8th Policy Brief – Projekty mające wpływ na podnoszenie kwalifikacji w budownictwie POBIERZ
 • 9th Policy Brief – Luki w umiejętnościach pracowników budownictwa w aspekcie potrzeb w perspektywie roku 2030 POBIERZ
 • 10th Policy Brief – Obowiązujące przepisy w dziedzinie kształcenia i szkolenia POBIERZ
 • 11th Policy Brief – Rekomendacje dla Ministerstw w zakresie kształcenia i szkolenia w budownictwie POBIERZ
 • 12th Policy Brief – Rekomendacje dla Instytucji działających w obszarze kształcenia i szkolenia w budownictwie POBIERZ
 • 13th Policy Brief – Rekomendacje dla Podmiotów mających wpływ na kształcenie i szkolenie w budownictwie POBIERZ
 • 14th Policy Brief – Podsumowanie strategii zaspokojenia zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników energooszczędnego budownictwa w perspektywie 2030 roku POBIERZ
Scroll to Top