Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

aktualności I spotkanie

8 listopada 2021r. odbyło się pierwsze spotkanie projektowe, na którym partnerzy omówili główne założenia projektu i wskazali kierunek dla kolejnych działań.

Na spotkaniu przedstawiono założenia projektu Bild up Skills II Poland oraz harmonogram przyszłych spotkań i wymaganego wkładu od poszczególnych członków.

Scroll to Top