Platforma Współpracy i Komunikacji BUILD-UP Skills II

Celem nadrzędnym działania Platformy Współpracy i Komunikacji BUILD-UP Skills II jest stworzenie formuły dla aktywnego udziału interesariuszy rynku na szczeblu krajowym i regionalnym w tworzeniu Strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy w sektorze budowlanym oraz w ramach edukacji formalnej i kształcenia pozaformalnego w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, zwłaszcza stosowanych w  renowacji budynków. Platforma jest oparta na systemie sharepoint w celu umożliwienia wspólnej pracy nad rekomendacjami i dokumentami.

Aktualna lista uczestników Platformy, która podlega ciągłemu rozszerzeniu:

 1. Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii
 2. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii
 3. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
 4. Fundacja Klaster Czyste Powietrze
 5. Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
 6. Fundacja Poszanowania Energii
 7. Grupa MEDIUM
 8. Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 9. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 10. Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
 11. Konfederacja Lewiatan
 12. Krajowa Agencja Poszanowania Energii
 13. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 14. Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 15. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 
 16. Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Lądowej
 17. Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 18. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
 19. Polska Zielona Sieć
 20. Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
 21. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
 22. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
 23. Regionalna Agencja Poszanowania Energii i Środowiska
 24. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
 25. Stowarzyszenie Fala Renowacji
 26. Stowarzyszenie Polska Wentylacja
 27. Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
 28. Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej, Szklanej i Skalnej (MIVO)
 29. ZDZ Warmińsko Mazurski
 30. Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
 31. Związek Miast Polskich
 32. Związek Polskie Okna i Drzwi
 33. Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa
 34. Związek Zawodowy „Budowlani”

Regulamin przystąpienia do platformy (Plik do pobrania). Regulamin działania platformy zawiera najważniejsze jej założenia oraz strukturę.

Deklaracja przystąpienia do platformy (Plik do pobrania)

Zapraszamy do kontaktu (kape@kape.gov.pl lub bups@sape.org.pl) w celu przystąpienia do platformy.

Platforma interesariuszy projektu BUPS

Dostęp tylko dla uczestników Platformy

Scroll to Top