Platforma Współpracy i Komunikacji BUILD-UP Skills II

Celem nadrzędnym działania Platformy Współpracy i Komunikacji BUILD-UP Skills II jest stworzenie formuły dla aktywnego udziału interesariuszy rynku na szczeblu krajowym i regionalnym w tworzeniu Strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy w sektorze budowlanym oraz w ramach edukacji formalnej i kształcenia pozaformalnego w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, zwłaszcza stosowanych w  renowacji budynków. Platforma jest oparta na systemie sharepoint w celu umożliwienia wspólnej pracy nad rekomendacjami i dokumentami.

Aktualna lista uczestników Platformy, która podlega ciągłemu rozszerzeniu:

 • Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii
 • Bałtycka Agencja poszanowania Energii
 • Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
 • Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
 • Fundacja Poszanowania Energii
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 • Konfederacja Lewiatan
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 
 • Politechnika Warszawska – wydział inżynierii lądowej
 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 • Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
 • Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
 • Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
 • Regionalna Agencja Poszanowania Energii i Środowiska
 • Stowarzyszenie Polska Wentylacja
 • Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
 • Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej, Szklanej i Skalnej (MIVO)
 • ZDZ Warmińsko Mazurski
 • Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
 • Związek Miast Polskich
 • Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa

Regulamin działania platformy zawiera najważniejsze jej założenia oraz strukturę.

Regulamin oraz deklaracja przystąpienia do platformy (Plik do pobrania)

Zapraszamy do kontaktu w celu przystąpienia do platformy.

Platforma interesariuszy projektu BUPS

Dostęp tylko dla uczestników Platformy

Scroll to Top