Platforma Współpracy i Komunikacji BUILD-UP Skills II

Celem nadrzędnym działania Platformy Współpracy i Komunikacji BUILD-UP Skills II jest stworzenie formuły dla aktywnego udziału interesariuszy rynku na szczeblu krajowym i regionalnym w tworzeniu Strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy w sektorze budowlanym oraz w ramach edukacji formalnej i kształcenia pozaformalnego w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, zwłaszcza stosowanych w  renowacji budynków. Platforma jest oparta na systemie sharepoint w celu umożliwienia wspólnej pracy nad rekomendacjami i dokumentami.

Aktualna lista uczestników Platformy, która podlega ciągłemu rozszerzeniu:

 1. Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii
 2. Bałtycka Agencja poszanowania Energii
 3. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
 4. Fundacja Klaster Czyste Powietrze
 5. Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
 6. Fundacja Poszanowania Energii
 7. Grupa MEDIUM
 8. Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 9. Konfederacja Lewiatan
 10. Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 11. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 
 12. Politechnika Warszawska – wydział inżynierii lądowej
 13. Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 14. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
 15. Polska Zielona Sieć
 16. Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
 17. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
 18. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
 19. Regionalna Agencja Poszanowania Energii i Środowiska
 20. Stowarzyszenie Fala Renowacji
 21. Stowarzyszenie Polska Wentylacja
 22. Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
 23. Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej, Szklanej i Skalnej (MIVO)
 24. ZDZ Warmińsko Mazurski
 25. Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
 26. Związek Miast Polskich
 27. Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa

Regulamin przystąpienia do platformy (Plik do pobrania). Regulamin działania platformy zawiera najważniejsze jej założenia oraz strukturę.

Deklaracja przystąpienia do platformy (Plik do pobrania)

Zapraszamy do kontaktu w celu przystąpienia do platformy.

Platforma interesariuszy projektu BUPS

Dostęp tylko dla uczestników Platformy

Scroll to Top