Rola szkolenia zawodowego w prawidłowym wykonaniu technologii termomodernizacyjnej

aktualności artykuł rola szkolenia zawodowego

Wykonanie termomodernizacji budynku wcale nie musi spowodować obniżenia kosztów zakupu nośników energii. Przyczyną tego stanu mogą być błędy popełnione w trakcie przygotowania założeń modernizacji, projektowania, wykonawstwa i odbioru prac termomodernizacyjnych oraz zła eksploatacja budynku po termomodernizacji.

Kolejna grupa czynników powodujących zmniejszenie efektu termomodernizacji to zła kolejność wykonywania termomodernizacji i  błędy związane z zastosowaniem nieopłacalnych ekonomicznie rozwiązań.

W procesie budowy lub termomodernizacji budynków prace dociepleniowe bardzo często powierza się nie wykwalifikowanym pracownikom jedynie poinstruowanych przez majstra lub bardziej doświadczonych pracowników. Jak złe jest to podejście mogą świadczyć liczne błędy popełniane w procesie ocieplania przegród. Przykładowo do najczęstszych błędów w procesie ocieplania ścian zewnętrznych najpopularniejszą w Polsce metodą bez spoinową (BSO) należą[1],[2],[3]:

 • Niewłaściwe przygotowanie podłoża;
 • Niezgodne z zaleceniami producenta przygotowanie kleju;
 • Zła kolejność wykonywanych prac;
 • Nie odpowiednie przerwy technologiczne;
 • Niewłaściwe rozmieszczenie łączników mechanicznych;
 • Niewłaściwy sposób nakładania kleju i przyklejania płyt;
 • Nieprzestrzeganie reżimu technologicznego związanego z wykorzystaniem określonych materiałów;
 • Brak listwy startowej i wywinięcia siatki na styropian;
 • Mocowanie płyt ocieplenia bez zachowania systemu mijankowego: Skutkuje to powstaniem mostków termicznych;
 • Wypełnianie szczelin pomiędzy płytami termoizolacyjnymi zaprawą klejową;
 • Nieprawidłowe wykonanie ocieplenia nadproży;
 • Nieprzeszlifowanie powierzchni zamocowanej warstwy styropianu;
 • Brak zakładów sąsiednich pasm siatki w warstwie zbrojącej oraz niestosowanie siatki na całej głębokości ościeży okiennych i drzwiowych;
 • Niestaranne wykonanie ocieplenia przy zewnętrznych parapetach;
 • Niewłaściwe ocieplenie ścian fundamentowych i cokołów;
 • Niewłaściwe zabezpieczanie tynków przed mikroorganizmami;
 • Rezygnacja z ułożenia wyprawy tynkarskiej i zastąpienie jej powłoką malarską albo ciężką i sztywną okładziną ceramiczną;
 • Nieodpowiednie zamocowanie dodatkowych elementów na ocieplonej elewacji;
 • Zły poziom projektów technicznych ociepleń.

Natomiast najczęściej popełniane błędy przy ocieplaniu dachu skośnego to:

 • Niedokładnie przycięte odcinki ocieplenia;
 • Niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej:
 • Stosowanie mniejszej grubości izolacji cieplnej niż w projekcie;
 • Nieszczelne ułożenie folii paroizolacyjnej;
 • Niedokładne połączenie membrany dachowej z kołnierzem okna dachowego lub kominem;
 • Niewystarczająco dobrze ocieplenie styku ościeżnicy okna z konstrukcją dachu;
 • Brak wystarczającej szczeliny wentylacyjnej pod pokryciem oraz za mały przekrój otworów wlotowych przy okapie i wylotowych w kalenicy;
 • Nieocieplane połączenie krokwi z murłatą oraz ścianką kolankową;
 • Nieszczelne połączenia membrany dachowej z kołnierzem okna dachowego czy kominami.

Z analizy wyżej wymienionych błędów można wysnuć wniosek, że kluczowe znaczenie dla jakości robót dociepleniowych jest powierzenie tych prac wykwalifikowanym robotnikom oraz odpowiedni nadzór kadry średniego i wyższego (inżynierskiego) stopnia. Ze względu na różnorodność technik ociepleniowych oferowanych przez różne firmy nie jest wystarczającym przeszkolenie pracownika na krótkim szkoleniu zorganizowanym przez producenta systemów dociepleń. Koniecznym wydaje się pozyskiwanie przynajmniej części pracowników brygady roboczej z systemu szkolnictwa zawodowego. Szkoły zawodowe przygotowują swoich absolwentów do przyswajania nowych technologii i wyrabiają nawyki niezbędne do zachowania odpowiedniego poziomu jakości robót budowlanych.

Autor: dr inż. Arkadiusz Węglarz (Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.)

Bibliografia:

[1] http://ladnydom.pl/budowa/5,106573,8450171.html

[2]http://ladnydom.pl/budowa/1,106573,7066940,Osiem_najczestszych_bledow_popelnianych_przy_ocieplaniu.html

[3] http://termomodernizacja.pl/12-bledow-wykonawczych-podczas-ocieplania-nowego-budynku/

Scroll to Top