logo SAPE

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie “Poszanowanie Energii i Środowiska”

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie “Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE-POLSKA) powstało z inicjatywy grupy osób działających w Polsce i na arenie międzynarodowej na rzecz poszanowania energii i środowiska. Celem działania Stowarzyszenia, a także reprezentowanych przez siebie instytucji jest umożliwienie szerokiej wymiany poglądów, wypracowywania wspólnych stanowisk oraz realizacji projektów wykorzystujących potencjalne możliwości jak najszerszej grupy fachowców, w działaniach na rzecz lokalnych społeczności, we współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii. Misją Stowarzyszenia jest:

    • wspieranie działań na rzecz poszanowania energii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
    • organizowanie wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia
    • współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie tworzenia ram prawnych, organizacyjnych i finansowych sprzyjających poszanowaniu energii, ochronie środowiska i rozwojowi zrównoważonemu.

W projekcie BUIL UP Skills II, SAPE uczestniczy wraz ze zrzeszonymi członkami reprezentującymi działania w poszczególnych województwach: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – woj. Mazowieckie i woj. Podlaskie, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp z o.o. – woj. Pomorskie, Regionalna Agencja Poszanowania Energii i Środowiska – woj. Kujawsko-Pomorskie, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. – woj. Dolnośląskie, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii – woj. Śląskie, Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii – woj. Łódzkie. Ponadto zrzeszona w SAPE Fundacja Poszanowania Energii wspiera realizację projektu na poziomie centralnym.

Kontakt:

Stronaw www: https://sape.org.pl/

Scroll to Top