Warsztat dotyczący strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego

6 października 2023 w godz. 10.00-13.00 w Łodzi, odbędzie się warsztat dotyczący strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego.

Zapraszamy do udziału.

Miejsce szkolenia: Związek Zawodowy BUDOWLANI OKRĘG ŁÓDZKI, Łódź, ul. Piotrkowska 232 (piętro III)

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Prosimy o rejestrację poprzez wypełnienie zgłoszenia dostępnego na stronie https://zgloszenie_bups_06_10_2023.ankietaplus.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt z partnerem regionalnym za pomocą poczty elektronicznej na adres auipe@auipe.pl lub telefoniczny nr tel. 601 944 901.

Program warszatów:

I REGIONALNY WARSZTAT DOTYCZĄCY STRATEGII PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW SEKTORA BUDOWLANEGO

 • 9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
 • 10:00 – 10:30 Powitanie i wstęp
  – Wiesława Szalast (Związek Zawodowy Budowlani)
  – Andrzej Gołąbek (Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii)
  – MODERATOR: Andrzej Rajkiewicz (Stowarzyszenie “Poszanowanie Energii I Środowiska” SAPE)
 • 10:30 – 11:00 Założenia BUPS II oraz platforma współpracy
  – Andrzej Rajkiewicz (Stowarzyszenie “Poszanowanie Energii I Środowiska” SAPE)
 • 11:00 – 11:30 Rezultaty ankiety i badań, prezentacja status quo
  – Ireneusz Woźniak Sieć Badawcza Łukasiewicz – (Instytut Technologii Eksploatacji on-line)
 • 11:30 – 11:45 Przerwa
 • 11:45 – 12:15 Założenia Nowej Mapy Drogowej
  – Arkadiusz Węglarz (Krajowa Agencja Poszanowania Energii)
 • 12:15 – 13:00 Dyskusja, podsumowanie i plany na przyszłość
  – Ocena skuteczności rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków w szkolnictwie średnim – Elżbieta Kuskowska (Zespół Szkół Budowlano-Technicznych)
  – Inicjatywy opracowania i uruchomienia specjalizacji na studiach zmierzających do zminimalizowania luki w umiejętnościach absolwentów szkół wyższych sektora budowlanego w obszarze renowacji i energooszczędności – Jacek Szer Łódzka (Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa)
  – System szkoleń audytorów energetycznych – Dariusz Heim (Zrzeszenie audytorów energetycznych)
  – Analiza wymagań rynku pracy pod kątem potrzeb edukacyjnych i kwalifikacyjnych w obszarze remontów budynków – Agata Jesionowska HaeN Company
  – Omówienie doświadczeń związanych z termomodernizacja budynków okiem inspektora nadzoru inwestorskiego – Krzysztof Kacprzak (Spółdzielnia Mieszkaniowa Chojny)

Proponowane tematy do dyskusji:

1. Jaka będzie reakcja społeczna na taki zapis ?

Przewidywany jest zapis, że w budynkach (o klasach G,E…), które nie zostaną w terminie stermomodernizowane nie będzie można sprzedać ani wynająć oficjalnie mieszkań i lokali użytkowych.

Czy istnieje w Polsce odpowiedni potencjał wykonawczy aby zrealizować tak ambitne cele? Czy uda się przekonać ludzi aby pracowali w budownictwie i podwyższali swoje kwalifikacje? Czy systemy wsparcia finansowego, regulacje prawne, poziom organizacji instytucjach państwowych i samorządowych jest odpowiedni?

2. Jak to zrobić, aby uzyskać zamierzony efekt?

Opracowanie krajowego planu renowacji, projektu paszportu renowacji i wskaźnika SRI. Zmiany w dokumentach prawnych (Ustawach i Rozporządzeniach) – to wynika bezpośrednio z proponowanych zmian w Dyrektywie EPBD. Niezbędne jest przegotowanie społeczeństwa i administracji do tych zmian dlatego konieczne są działania informacyjne i szkoleniowe w szerokich grupach społeczeństwa.

3. Czy da się zrealizować takie tempo termomodernizacji zawarte w strategii renowacji Budynków ( 2,4 – 3,6 %) ? Co lub kto w tym może przeszkodzić ?

4. Jak przekonać zatrudnionych w górnictwie, aby przeszli do budownictwa?

5. Co zrobić aby kobiety znalazły się w grupie specjalistów budowlanych (hydraulicy, elektrycy, itp.) ?

6. Jak pokonać bariery i zidentyfikować luki w umiejętnościach w różnych zawodach w takich sposób aby wpłynąć na osiągnięcie celów na rok 2030 w sektorze budowlanym?

7. Jaki powinien być zestaw działań priorytetowych dotyczących różnych zawodów, aby osiągnąć określone cele?

8. Jakie działania należy podjąć?

9. Jakie podmioty i jakie zasoby potrzebne są do kierowania wdrażaniem planowanych działań (Mapy Drogowej)?

10. Jakie zastosować środki monitorowania postępów proponowanych działań?

Scroll to Top