Zapraszamy na pierwsze Seminarium BUPS II Polska

W imieniu Partnerów projektu BUILD UP SKILLS II Poland mamy przyjemność zaprosić Państwa na pierwsze Seminarium BUPS II Polska, które odbędzie się 19.05.2023 r. w Warszawie w siedzibie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,  Aleja Armii Ludowej 16 sala 407. w godz. 10.00-14.00.

Uprzejmie prosimy o rejestrację udziału w seminarium z wykorzystaniem linku: https://gmqdo9-seminarium-projektu-zzb.konfeo.com/pl/groups

W załączeniu program spotkania 19 maja 2023r.
Agenda seminarium BUPS

Celem projektu BUILD UP Skills II Poland jest opracowanie strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji  w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddawanych gruntownym renowacjom.

Celem inicjatywy jest uporządkowanie krajowych systemów kształcenia zawodowego. Projekt „BUILD UP Skills II Poland” koncentruje się w pierwszej kolejności na części systemu, związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników fizycznych pracujących obecnie na budowach tj. rzemieślników, instalatorów, monterów oraz wszelkich innych pracowników wykonujących prace budowlane.

Przy obecnych wyzwaniach i celach renowacji zasobów budowlanych kluczowe będzie przygotowanie odpowiednio licznej grupy pracowników sektora budowlanego, aby móc osiągnąć zakładany cel 3% termomodernizacji budynków rocznie. Taki wskaźnik pozwoliłby zmienić poziom efektywności energetycznej 90% istniejących budynków w perspektywie 2050 roku i przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polską gospodarkę.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

  1. Uruchomienie platformy współpracy w zakresie rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków z udziałem kluczowych interesariuszy krajowych.
  2. Ocena skuteczności realizacji Krajowej Mapy Drogowej rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków z 2013 r.
  3. Analiza istniejących danych i badań dotyczących rynku pracy pod kątem potrzeb edukacyjnych i kwalifikacyjnych (stan obecny i perspektywiczny) w obszarze remontów budynków.
  4. Warsztaty z udziałem krajowych interesariuszy i grup docelowych.
  5. Aktualizacja Krajowej mapy drogowej z uwzględnieniem działań do 2030 r. wraz z zaleceniami oraz przyjęciem do wdrożenia przez zainteresowane strony.

W ramach I Seminarium projektu zaprezentujemy Państwu założenia projektu i jego pierwsze rezultaty. Jesteśmy bardzo zainteresowani Państwa opiniami, uwagami i rekomendacjami dotyczącymi potrzeb kompetencyjnych w zakresie energooszczędności i renowacji budynków. Będziemy je wykorzystywać w przygotowaniu nowej wersji Mapy Drogowej rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków.

Informujemy, że informacja o projekcie i rezultaty projektu BUPS I dostępne są na stronie: https://bups.kape.gov.pl/mapa-drogowa/

Liczymy na Państwa udział w seminarium.

I Seminarium BUPS II Polska
19.05.2023 r. godz. 10.00-14.00.
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, 
Aleja Armii Ludowej 16 sala 407.
 00-637 Warszawa

Scroll to Top