Zaproszamy na konferencję podsumowującą projekt Build Up Skills II Poland

Zapraszamy Państwa na Konferencję podsumowującą projekt Build Up Skills II Poland, która odbędzie się 23 kwietnia 2024r., w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8.

Projekt Build Up Skills II Poland miał na celu opracowanie strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddanych gruntownym renowacjom. Podczas konferencji omówione zostaną zagadnienia związane z zachęceniem do pracy w budownictwie, w szczególności kobiet, pracowników z sektora paliw kopalnych (górnictwa), oraz osób z niepełnosprawnościami. Zostanie zaprezentowany proponowany plan działań, źródła finansowania oraz system monitorowania jego realizacji.

W programie przewidziano prezentacje doświadczonych specjalistów, interaktywne panele dyskusyjne oraz sesje tematyczne, które mają na celu pobudzenie zainteresowania inwestowaniem oraz rekrutowaniem pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Prosimy o zarezerwowanie daty w Państwa kalendarzach. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji oraz agenda konferencji zostaną przekazane wkrótce.

Scroll to Top