Zielone umiejętności w budownictwie (badanie)

Partnerzy projektu BUPS II Poland, serdecznie zapraszają do udziału w ankiecie, której celem jest poznanie opinii o stanie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności wymaganych w obszarach energooszczędnego i niskoemisyjnego budownictwa, renowacji budynków oraz odnawialnych źródeł energii (OZE) w budownictwie. Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania Strategii (tzw. mapy drogowej) podnoszenia kwalifikacji instalatorów OZE i kadr budowlanych w Polsce.

Link do ankiety:

https://forms.office.com/e/rp5kYXBcwd

Celem projektu BUILD UP Skills II Poland jest opracowanie strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji  w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddawanych gruntownym renowacjom.

 

Scroll to Top