Pierwsze Warsztaty Regionalne

Zapraszamy na regionalne warsztaty projektu BUPS II Poland. Zaprezentujemy na nich pierwsze rezultaty projektu opracowane przez Instytut Technologii Eksploatacji im. Łukasiewicza, w zakresie kwalifikacji zawodowych sektora budowlanego w obszarze renowacji i energooszczędności.

Na pierwszym warsztacie omówimy wyniki analizy krajowego status quo potrzeb edukacyjnych i kwalifikacyjnych sektora budowlanego w obszarze renowacji i energooszczędności. Z raportem można się już zapoznać tutaj. Jest to jeden z elementów Krajowej Mapy Drogowej, której celem będzie przygotowanie odpowiednio licznej grupy pracowników sektora budowlanego, aby móc osiągnąć zakładany cel 3% termomodernizacji budynków rocznie.

Wszystkie daty warsztatów regionalnych:

  • 20 września 2023 – woj. mazowieckie
  • 26 września 2023 – woj. pomorskie
  • 27 września 2023 – woj. śląskie
  • 28 września 2023 – woj. podlaskie
  • 6 października 2023 – woj. łódzkie

Rejestracja na stronie: https://sape.org.pl/bups-ii-warsztaty-regionalne/

 

Scroll to Top